2008/07/28

ඔබ්ට CO.CC ‍‍ඩොමෙන් එකක් ලබාගන්න නම් මේ වෙබ් සයිට් එක අවශ්‍ය වෙනවා. මෙහිදි සිදුවන්නේ URL forword කිරීමක්. ඔගොල්ලොත් ගිහින් බලන්න. www.co.cc

1 ප්‍රතිචාර :

Malinda said...

මේක URL FORWARD කිරීමක් විතරක් නෙවේ. ආසන්න වශයෙන් මුදල් ගෙවා ලබාගන්නා ඩොමේනයක බොහෝ අංග මෙහි ඇතුලත්. මෙය මුදල් දී මිලදීගත් ඩොමේනයක් ආකාරය‍ටම ක්‍රියාකරවිය හැකි. DNS, CNAME, MX, A ආදී රෙකෝඩ වෙන වෙනම සැකසිය හැකි