2014/02/05
වෙබ් සයිට් එක හදලා තියෙන්නේ කොහොමද බලමුද?

ඔන්න ඉතින් සෑහෙන කාලෙකට පස්සේ මට ලිපියක් ලියන්න හිතුනා. දැන් වෙලාව රෑ 10.31. නින්ද යන්නෙත් නැති නිසා ඔන්න මම මේක ලියන්න ගත්තා. ඉතින් මම මේ ...