2010/05/17
මගේ බ්ලොග් කෙරුවාව

මට හිතුනා මගේ බ්ලොග් ලිවිල්ල ගැන අතීතයට යන්න. ඇත්තටම මට බොලොග් එකක් ලියන්න හිතුනේ, මලින්තගේ සටහන දැකලා. ඒක හමුවුන හැටිත් මට මතකයි. ඒ දවස් ව...

2010/05/02
මොබයිල් ෆෝන් වලට applications and Games

       ඔන්න හුග කාලෙකට පස්සේ ලිපියක් දාන්නයි හදන්නේ. ඇත්තටම මම කියන්න හදන්නේ Web site එකක් ගැන. මේ සයිට් එක වැදගත් වෙන්නේ මොබයිල් ෆෝන් වලට....