2007/12/18

මට ගොඩක් කාලෙකින් මුකුත් ලියන්න බැරිවුනාට මුලින්ම මම සමාව අයැද සිටිනවා. මේ දවස් වල වැඩ වැඩි නිසා මට මුකුත්ම ලියන්න බැරිවුනා. ලබන සතියේ සිට මම අළුතින් ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රැදී ඉන්න මගේ අඩවියේ.

0 ප්‍රතිචාර :